Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

                                                                                           Łagiewniki, dnia 11.01.2010 r.

RiSS 7628-03/02/2010

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 11 stycznia 2010 r. została wydana decyzja znak; RiSS 7628-03/01/2010 uzgadniającą realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i rozbudowa parku przemysłowego INTAKUS w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej 10 ” – zlokalizowanego na działkach nr: 438/26, 438/62, 438/61 obręb Łagiewniki.

Przedsięwzięcie polega na budowie:

 

·         14 hal przemysłowych o charakterze produkcyjno-magazynowym oraz modernizacji 2 istniejących hal przemysłowych,

·         9 budynków biurowych,

·         parkingu dla samochodów osobowych na 135 miejsc,

·         strefy dostaw surowców i odbioru produktów przy każdej hali,

·         infrastruktury drogowo-pieszej oraz elektroenergetycznej,

·         wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

·         instalacji grzewczej.

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, pok. 22( IIpiętro )

w godz. 8.00- 15.00, tel. ( 74) 89-39-455, w terminie 14-tu dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej.

 

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łagiewniki oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łagiewniki.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/01/11 10:50:59
Redaktor: Administrator