Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 01.06.2007r.

 


INFORMACJA

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych w Łagiewnikach, informuje o  terminach składania wniosków, o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy,  tj. od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.08.2008r.


    W ślad za zapisem art. 26 ust. 6  ustawy o świadczeniach rodzinnych  z dnia 28 listopada 2003r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r.,Nr 139, poz. 992 z późn. zm. ) informujemy, że ;


1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2007r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2007r. wypłaca się do dnia 30 września 2007r.


2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2007r. do dnia 30 września 2007r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2007r. wypłaca się do dnia 31 października 2007r.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/06/11 15:25:16
Redaktor: Administrator