Gmina Łagiewniki

szukaj >

ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ

 

Od 1 stycznia 2007 roku zostały zlikwidowane „znaczki skarbowe” (znaki opłaty skarbowej). Opłaty skarbowe nadal obowiązują, ale zmienił się sposób

ich pobierania, a w niektórych wypadkach także wysokość stawek. Opłat będzie można dokonywać gotówką lub przelewem. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na mocy ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), która weszło w życie wraz z początkiem roku 2007.

 

 

 

 

Jak dokonać opłaty skarbowej w 2007 roku?

 

 

  • Załatwiając sprawy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, można wpłacać pieniądze przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy:

 

B.S. KOBIERZYCE o/Łagiewniki  66 9575 1014 0030 0083 2000 0010

 

  • Opłaty skarbowe można także regulować gotówką w kasie Urzędu Gminy    (na parterze w Kasie UG ).

  

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2007 roku do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia musi zostać dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej

(otrzymany w kasie lub banku).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/01/12 11:46:14
Redaktor: Administrator