Gmina Łagiewniki

szukaj >


POSTANOWIENIE NR 259/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


(23.10.2018 r.) - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.  więcej >


INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  więcej >


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


(01.10.2018 r.) - Gminna Komisja Wyborcza w Łagiewnikach informuje, że w dniu 1 października 2018 r. o godz. 18:00 odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Łagiewniki.  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 17 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów wyborczych na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  więcej >


Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  więcej >


Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  więcej >


Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 sierpnia 2018 roku- na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) zawiadamiam, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice i słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie Gminy Łagiewniki wg następującego wykazu:  więcej >


(16.08.2018 r.) - INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej: o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października; O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH; O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH; WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 61 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim  więcej >


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/06/27 07:38:11
Redaktor: Administrator