Gmina Łagiewniki

szukaj >


Wójt Gminy Łagiewniki uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na ,,zimowy'' (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00)  więcej >


OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 23 października 2015r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 23 października 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Łagiewniki w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015 roku  więcej >


INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  więcej >


OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 19 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej W Wałbrzychu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Łagiewniki lub gminnych jednostek organizacyjnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 07 września 2015 roku Zgodnie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), zawiadamiam, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice i słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie Gminy Łagiewniki wg następującego wykazu:  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 07 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/10/25 06:59:12
Redaktor: Administrator