Gmina Łagiewniki

szukaj >


Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 30.04.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  więcej >


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 25 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego.  więcej >


Wzór zgłoszenia  więcej >


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dwa 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.  więcej >


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych  więcej >


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Gminy Łagiewniki  więcej >


Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 4 marca 2014 roku - miejsca przeznaczone na bezpłatne umiesczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/191/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


UCHWAŁA NR XXXII/161/12 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  więcej >


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/05/02 23:36:29
Redaktor: Administrator