Gmina Łagiewniki

szukaj >


Uchwała nr V/116/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020  więcej >


Uchwała nr V/115/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na rok 2020  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/12/18 11:57:27
Redaktor: Administrator