Gmina Łagiewniki

szukaj >


Uchwała nr XIV/13/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/11/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2019-2027 oraz uchwale Rady Gminy Łagiewniki nr III/12/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2019  więcej >


Uchwała nr XIV/110/2018 Składu Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019  więcej >


Uchwała nr XIV/109/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na rok 2019  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/06/04 15:32:38
Redaktor: Administrator