Gmina Łagiewniki

szukaj >


Uchwała nr IV/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Łagiewniki nr XXXVIII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki oraz uchale Rady Gminy Łagiewniki nr XXXVIII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Łagiewniki na 2018 rok  więcej >


Uchwała nr IV/262/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na rok 2018  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/01/29 09:37:53
Redaktor: Administrator