Gmina Łagiewniki

szukaj >


ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 marca 2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2018 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2018 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok  więcej >


Uchwała Nr XIV/46/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki 2018r  więcej >


Uchwała Nr XIV/62/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2018r.  więcej >


Uchwała nr IV/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Łagiewniki nr XXXVIII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki oraz uchale Rady Gminy Łagiewniki nr XXXVIII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Łagiewniki na 2018 rok  więcej >


Uchwała nr IV/262/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na rok 2018  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/06/04 15:31:39
Redaktor: Ornak Administrator