Gmina Łagiewniki

szukaj >


(18.09.2017r.) - Uchwała Nr IV/178/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2017r.  więcej >


(10.05.2017r.) - Uchwała Nr IV/84/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznyczm z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki w 2016r.  więcej >


Uchwała Nr IV/43/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXVII/200/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Łagiewniki na 2017 rok.  więcej >


Uchwała Nr IV/40/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXVII/199/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki oraz uchwale nr XXVII Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Łagiewniki na 2017 rok.  więcej >


Uchwała nr IV/281/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017  więcej >


Uchwała nr IV/280/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


Uchwała nr IV/279/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na rok 2017  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/200/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2017  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/09/18 13:52:27
Redaktor: Administrator