Gmina Łagiewniki

szukaj >


(31.05.2017 r.) - Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 08 września 2016 r. W sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017  więcej >


Uchwała Nr IV/161/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2016r.  więcej >


Uchwała nr IV/62/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2015 rok  więcej >


Uchwała nr IV/1/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XV/110/2015 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łagiewniki oraz w uchwale nr XV/111/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2016  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/05/31 10:45:31
Redaktor: Administrator