Gmina Łagiewniki

szukaj >


(24.05.2016 r.) - Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr IV/263/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.  więcej >


Uchwała Nr IV/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem  więcej >


(02.10.2015r.) - Uchwała Nr IV/182/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2015r.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 66/2015 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 03 września 2015 r. W sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/05/31 10:37:59
Redaktor: Administrator