Gmina Łagiewniki

szukaj >


Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 29 maja 2015 roku.w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  więcej >


Zarządzenie nr 9/2015 W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  więcej >


Uchwała Nr IV/83/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2014 rok.  więcej >


Projekt nr IV/19/2015 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr 1.117/14Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łagiewniki oraz w uchwale Nr 11/8/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2015.  więcej >


Uchwała Nr IV/193/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2014 r.  więcej >


Uchwała nr IV/104/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2013 rok  więcej >


Uchwała Nr IV/9/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XLVII/258/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 19 grudnia 2013 r.  więcej >


Uchwala Nr IV/10/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XLVII/257/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki oraz w uchwale n r XLVII/258/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.  więcej >


Uchwała Nr IV/249/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem  więcej >


Uchwała Nr IV/251/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


Uchwała Nr IV/254/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.  więcej >


Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/05/29 13:47:49
Redaktor: Administrator