Gmina Łagiewniki

szukaj >


(30.05.2014r.) - Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.  więcej >


(10.12.2013r) - Uchwała Nr IV/190/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lagiewniki za I półrocze 2013 r.  więcej >


(29.10.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2013r.  więcej >


(26.07.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2013r.  więcej >


(09.05.2013r) - Uchwala Nr IV/l 07/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2012 rok.  więcej >


(29.04.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2013r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIV/175/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2013  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/174/12 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łagiewniki  więcej >


(04.02.2013r) - Uchwała Nr IV/34/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXIV/174/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy imansowej gminy Łagiewniki oraz w uchwale Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2013.  więcej >


Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/05/04 15:10:58
Redaktor: Administrator